Kooperatív - matekaneten

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kooperatív

Pedagógusoknak

Kooperatív tanulási módszerek

Kooperatív technikák

Kooperatív gyakorlatok II.

Ablak
4+1 részre osztott lap, az egyes részeket megszámozzuk. (1,2,3,4, a középső rész üresen marad)
A megfelelő számmal ellátott részbe jegyzi fel a csoport azt a véleményt,
tulajdonságot, dolgot, tényt, amit 1,2,3, illetve 4 csoporttag gondol. A középső részbe a konszenzussal hozott csoportvélemény kerül.

Add tovább a mozdulatot!

A csoport körben áll.

A csoport egyik tagja mutat egy tetszőleges mozdulatot, amit a többiek utánoznak.

A játék addig tart, amíg mindenki sorra nem kerül.

Azonos - különböző

A párok egymásnak háttal ülnek, nem látják egymást, de beszélgetni tudnak.

A pár mindkét tagja ugyanazt a képet kapja.

A párok felváltva elmondják egymásnak, hogy mit látnak a képen, így
próbálják megtalálni, miben tér el a két kép.

Beszélgető-kör
A diákok a teremben körben ülnek, sorban elmondják, amit a témáról
gondolnak.

Beszélő korongok

Minden diák meghatározott számú korongot kap.

Ha valaki hozzá akar szólni, egy korongot le kell tennie az asztal
közepére.

Addig senki sem kap újra szót, amíg a csoport minden tagjának a korongja az asztal közepére nem került.

Akinek a korongja elfogyott, nem szólhat többé hozzá.

Csoport-szóforgó

A csoportok a szóforgó szabályai szerint beszámolnak az adott feladatról,
kérdésről.

Csoport-interjú

A csoport minden tagja kérdéseket tesz fel a csoport minden tagjának.

Csoport-konzultáció

Az egyik diák feltesz egy kérdést.

A csoport többi tagja válaszol.

A kérdező melletti diák ellenőrzi, mindenki számára világos-e a válasz.

Mindenki saját szavaival jegyzi fel a füzetébe a választ.

A következő kérdésnél a szerepek továbbadódnak.

Diák-kvartett

A csoportokban A,B,C,D jelet kapnak a diákok, s a csoportok is nevet vagy számot kapnak.

A tanár vagy a diák feltesz egy kérdést.

A csoport megbeszéli a választ - a diákok meggyőződnek arról, hogy mindegyikőjük helyesen fog válaszolni a kérdésre.

Valaki "kihúzza", melyik jelű tanuló, melyik asztalnál válaszol.

Akinek a betűjelét és csoportnevét (számát) kihúzták, megmondja a választ.

Ellenőrzés párban

A diákok párban dolgoznak. A pár egyik tagja válaszol a feladatra,
másikuk figyeli a munkáját, segít és ellenőriz.

Ha nem tudnak a válaszban megegyezni, segítséget kérnek a csoport másik párjától.

A következő feladatnál szerepcsere.

Feladatcsere

Feladatküldés egyik fajtája

A csoport minden tagja kidolgoz egy feladatot.

A csoportok kicserélnek 1-1 feladatot, nem kell egymásra várniuk.

A megoldás után ellenőrzik egymás munkáját, megbeszélik a vitás
kérdéseket.

Feladatküldés

Minden diák kidolgoz egy ismétlő kérdést, amelyet felír egy kártyára. A válaszát a kártya másik oldalára írja fel.

A csoportok kicserélik a kártyáikat.

Csoportválasz: Az első diák felolvassa a kérdést, válaszolnak rá, ellenőrzik a kérdést feltevők válaszát, ha nem egyezik, kiegészítik a
kártyán lévő szöveget.

A kártyacsomag továbbküldhető, vagy visszakerülhet a kérdést feltevőkhöz.

Felfedező riporter

A csoportok egy adott feladaton dolgoznak, miközben egyikőjük a többi csoporttól hasznos információt gyűjt.

Fordított szakértői mozaik

A, B, C, D jelek kiosztása a diákoknak a csoportjukon belül.

Minden csoport más-más témát dolgoz fel, és plakátot készít belőle.

Összeülnek az azonos betűjelűek, és asztalról asztalra vándorolnak.

Mindig az magyaráz a többieknek, aki az adott plakát készítésében részt vett.

Füllentős

Minden csoport vagy diák megfogalmaz kapcsolatban 2 igaz és 1 hamis állítást.

Az egyik csoport vagy diák felolvassa az állításait, a többi csoport vagy csoporttag megállapodik, melyik a hamis állítás.

A csoportok kijelölt tagja (pl. "A" jelű) az ujjával mutatja a hamis választ számát.

Kupac-tanács - ötletelő

A felvetett problémán mindenki egyénileg elgondolkozik.

Párban is megbeszélik.

A két pár közösen is megvitatja a problémát.


Három megy,egy marad

Minden csoport közös vázlatot vagy tablót készített.

A többi csoport munkájának megismerése úgy, hogy minden csoportból valaki az asztalnál marad, és fogadja a többieket, mutat, magyaráz,
válaszol, míg a csoport másik három tagja a többi asztal között vándorol.

Figyelni kell arra, hogy az asztalnál maradókat egy idő után leváltsák!

Három-lépcsős interjú

A,B,C,D jelek kiosztása.

"A" tanuló elmondja ismeretét "B" tanulónak, "C" elmondja "D"-nek.

"B" tanuló elmondja ismeretét "A" tanulónak, "D" elmondja "C"-nek.

"A" elmondja a "B"-től hallottakat "C"-nek és "D"-nek - "B" figyeli és ellenőrzi.

"B" elmondja a "A"-tól hallottakat "C"-nek és "D"-nek - "A" figyeli és ellenőrzi.

"C" elmondja a "D"-től hallottakat "A"-nak és "B"-nek - "D" figyeli és ellenőrzi.

"D" elmondja a "C"-től hallottakat "A"-nak és "B"-nek - "C" figyeli és ellenőrzi.

Igaz - hamis

Minden csoport megfogalmaz egy állítást

A csoportok eldöntik igaz-e vagy hamis

Egy kijelölt betűjelű tanuló ujját le vagy feltartva mutatja a döntésüket.

Indián beszélgetés

A diákok csak úgy juthatnak szóhoz, ha saját szavaikkal újra megfogalmazzák azt, amit az előttük szóló mondott.

A csoport egyik tagja megosztja a többiekkel az adott témáról a gondolatait, utána csak olyan csoporttag következhet, aki saját mondandója előtt a saját szavaival a lehető legpontosabban elismétli, amit az előtte szóló mondott.

Képtár-látogatás

A csoportok megtekintik a többi csoport munkáját.

Megbeszélik a látottakat és értékelik a munkákat.

Kerekasztal

Szóforgó írásban

A csoport listát készít, körbe adnak egy lapot, amelyre mindenki feljegyzi a gondolatait.

Keresd a helyed!

A teremben előre megnevezett helyeket vagy sarkokat kell kijelölni.

Minden diák kap egy kártyát, amelyen egy szó olvasható, ami valahogyan kapcsolódik a kijelölt sarkokhoz.

A diákok megkeresik a helyüket és odaállnak.

Kétoszlopos következtetés

A tanár két kifejezésre gondol, melyet a diákoknak párhuzamosan kell rákérdezésekkel kitalálniuk.

A csoportok 3-3 korongot kapnak, melyeket egyesével be kell adniuk, ha rákérdeznek a kifejezésre.

A tanár 1-1 segítő szót ír a táblára, melyek logikai kapcsolatban vannak a kigondolt kifejezéssel. Minden szó felírása után lehetőséget ad a csoportoknak a rákérdezésre, mely lehetőséggel tetszés szerint élhetnek, de összesen három lehetőségük van.

Keveredj, állj meg, csoportosulj!

A diákok szabadon mozognak a teremben.

A tanár feltesz egy kérdést, melyre egy bizonyos szám a válasz.

A diákok a válasznak megfelelő létszámú csoportokat alkotnak.

Keveredj, állj párba, beszéld meg!

Minden diák hátára egy lap van feltűzve, melyen egy híres ember vagy valamilyen mű szereplője olvasható, de a diákok nem tudják, kinek a nevét viselik.

Mindenki körbe jár és társainak három kérdést tesz fel, amelyre igen vagy nem lehet a válasz.

Aki kitalálta, kinek a nevét viseli a hátán, a lapot a mellére tűzi, és a többieknek tanácsot adhat a kérdezősködéshez.

Kíváncsi kocka. Dobj egy kérdést!

A, B, C, D jelek kiosztása a csoportokban.

"A"/dob, "B"/kérdez, "C"/válaszol, "D"/ellenőriz.

A következő körben a szerepek továbbadódnak.

Kóborlás a teremben

Megbeszélt jelre a diákok körbe járnak és megnézik társaik munkáját.

Adott jelre visszatérnek a helyükre.

A szóforgó szabályai szerint megbeszélik a látottakat.

Kooperatív mozaik

A csoporttagok egyéni beszámolót készítenek

Szakértői csoportok alakulnak, felkészülnek a tanításra, bemutatásra.

A tanítás, bemutatás után a csoportok új alkotást hoznak létre.

Kooperatív vita

A diákok egy vitás kérdésben véleményt formálnak, állásfoglalást választanak előre megfogalmazott legalább 4 állásfoglalás közül.

Az egy véleményen levők érveket gyűjtenek, felkészülnek a vitára,
szószólót választanak.

A négy állásfoglalás képviselői egy asztal négy oldalán helyet foglalnak,
mögöttük a támogatóik ülnek.

A szószólók 5-5 korongot kapnak, a támogatók 2-2-t. Minden érv elmondásakor 1 korongot be kell tenni az asztal közepére, a támogatók a korongjuk árán szólhatnak vagy átadhatják azt a szóvivőjüknek.

Költs el egy húszast!

Minden diák húsz forint értékben játékpénzt kap pl.: 2 db 5 forintost, 3 db
2 forintost, 4 db 1 forintost.

A javaslatokat, választható lehetőségeket jól látható és hozzáférhető
helyre kirakjuk.

Mindenkinek legalább két javaslatot kell támogatnia, tetszőleges
arányban.

Ha mindenki tett, összeszámoljuk, melyik javaslat kapta a legtöbb
"szavazatot".

Körhinta

A csoport egyik tagja a helyén marad, a többiek - a vándorlók - az
óramutató járásával megegyező irányban a legközelebbi asztalnál
foglalnak helyet.

A helyükön maradók megosztják mondanivalójukat társaikkal.

A vándorlók a következő asztalnál is meghallgatják a társukat.


Négyes-fogat - négykártyás gondolkodó

Négyféle kártya szükséges: kérdező kártya, válaszkártya, ellenőrző kártya, dícsérő/segítő  kártya.

A csoporttagok 1-4-ig számot kapnak.

Elolvassák a kérdező kártyát, melyen az áll, hányadik tag hányadik
kérdést olvassa fel a lapról.

A kérdés után mindenki egyénileg gondolkozik.

A válaszkártyán olvasható, hányadik diáknak kell felelnie.

A többiek magukban értékelik a választ.

Az ellenőrző kártyán az áll, hogy hányadik diák vezeti az értékelést.

A dicsérő/segítő kártya azt mutatja meg, ki vezeti ezt a szakaszt.

Páros szóforgó

A diákok csoporton belül párokban beszélik meg gondolataikat.

A csoportbéli párok megbeszélik, milyen azonos gondolatok merültek fel a témában,  melyek csak egyiküknél.

Sarkok

Nevezzük el a sarkokat!

A diákok eldöntik, melyik sarkot választják.

A kialakult csoportok megbeszélik a választásukat.

A csoportok ismertetik érveiket a többi csoporttal.

Sorba-rendezés

A csoportok egy "képregény" darabjait kapják meg egy borítékban.

Képes felükkel lefelé fordítva az asztal közepére teszik.

Sorban mindenki húz egy képet, így illesztik össze a "képregényt".

Sorba-rendezés - kétdimenziós rejtvények

Egy képet tetszőleges számú darabra vágunk fel.

A kép darabjait össze-vissza felragasztjuk egy lapra. Ezt fénymásoljuk le
annyi példányban, ahány csoport van és átadjuk a csoportoknak.

A csoportok felvágják a lapot a képtöredékekre, és összeillesztik
helyesen.

Szakértői mozaik

A,B,C,D jelek kiosztása a csoportban.

Az új ismeretet tartalmazó szöveget négy részre osztjuk. A csoport
minden tagja más-más szövegrészt kap.

Mindenki egyénileg elolvassa a kapott szöveget.

Azonos betűjelűek összeülnek, megbeszélik az elolvasottakat, és közös
vázlatot írnak.

Mindenki a csoportjába visszamegy, és megtanítja a saját feldolgozott
anyagát.

Szóforgó

A csoport tagjai sorban, az óramutató járásával egyező irányban, elmondják egymásnak a gondolataikat, egy tag beszédidejét meg lehet határozni.

Szóháló - pókháló

A csoport minden tagjának legyen saját színe, amivel a csomagolópapírra
dolgozik.

A lap közepére kerüljön fel a téma, és írjanak köré kulcsfogalmakat ill. azokhoz tartozó kifejezéseket. Ezután a szorosan összetartozó kifejezéseket kössék össze egy vonallal.

Találd meg azt, aki...

Akire valami jellemző vagy aki tudja a választ az adott kérdésre.

Minden diáknak saját lapja van, mellyel körbe jár a társai között és megkérdezi tőlük, hogy a papíron szereplő jellemzők valamelyike igaz-e rájuk, illetve, tudják-e valamelyik kérdésre a választ. Ha valaki valamelyik kérdésre igennel válaszol, válaszát és nevét a kérdező felírja a saját papírjára az adott kérdéshez.

Tedd, amit mondok

A párok egymásnak háttal ülnek, nem látják egymást, de beszélgetni
tudnak.

A pár mindkét tagja ugyan azt a készletet kapja (fakockák vagy
síkidomok).

A pár egyik tagja elrendezi a kapott kockákat vagy idomokat, és pontos
utasításokat fogalmaz meg a társának, hogy ő előtte is ugyanaz az  
elrendezés alakuljon ki.

Trópusi eső

A diákok körbe állnak. A játékvetető elkezdi a mozdulatot, a tőle jobbra álló átveszi a mozdulatot és így egymás után, sorban mindenki átveszi a mozdulatot a szomszédjától. Egészen addig ugyanazt a mozdulatot végzi mindenki, amíg egy újabb mozdulat nem ér hozzá. (Két kéz összedörzsölése, jobb kéz csattint, két kéz csattint, taps, combütögetés, jobb láb dobbant stb.

Mikor az előző mozdulat a körben már valameddig elért, új mozdulatot
kezd a játékvezető.

Vakhernyó

A csoporttagok egymás mögött felsorakoznak (csoportonként külön).

Az elöl álló kivételével mindenki becsukott szemmel áll.

Az első - akinek nyitva van a szeme - szabadon vezeti a csoportját a
teremben.

Egy idő után csere, hogy mindenki megtapasztalhassa mindkét szerepet.

Vakkéz

Az egydimenziós rejtvény változata.

A kihúzott képet a diák nem mutatja meg a többieknek, hanem elmondja,
mit lát a képen.

Eldöntik, hogy a leírt kép hányadik lehet a sorban, és még mindig lefelé
fordítva leteszik az asztal közepére.

Ha készen vannak, felfordíthatják a képeket és eldöntik, jól dolgoztak-e.

Villámkártya

A diákok a kártyalapok egyik oldalára kérdést, fogalmat vagy ábrát
rajzolnak, a másikra a választ, meghatározást írják, ill. az ábra részeit.

A diákoknak páronként 5-5 kártyájuk van, és párban dolgoznak.

1. Forduló: a kérdező felolvassa a kártya mindkét oldalán lévő szöveget a társának, utána visszakérdezi.

2. Forduló: A kérdező megmutatja a kártyát és felteszi a kérdést, utána
társának kell válaszolnia, hibás válasz esetén segítséget kap a társától.

3. Forduló: A kérdező már nem mutatja meg a kártyát, csak a kérdést
olvassa fel, és a társa válaszol.

Gyűjtemény:

Kooperatív csoportokról:

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz